Ook wij volgen de landelijke maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Nederland tegen te gaan. Op dit moment lopen de besmettingscijfers op, ook in Amsterdam. De landelijke maatregelen zijn weer aangescherpt. Voor ons betekent dit dat we persoonlijk contact tot een minimum beperken. We spreken daarom voorlopig niet meer af op de scholen of bij ons op kantoor.


Dit doen we met de aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring
Contact via telefoon en e-mail. 
We streven ernaar om zo veel mogelijk aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring af te ronden. We hebben geen persoonlijk contact. Dat betekent dat we onze contacten met scholen en ouders via telefoon en e-mail hebben.

Voorlopig geen ‘fysieke’ gesprekken.
In de periode van de vorige lockdown hebben we ons werk voortgezet door vooral digitaal en telefonisch contact te hebben met scholen en ouders. We hebben positieve ervaringen gehad met het voeren van digitale adviesgesprekken, ook met de soms moeilijkere gesprekken. Ons werk kan op deze manier goed doorgaan.

Bij een aantal aanvragen is een persoonlijk, ‘fysiek’ gesprek met ouders (soms ook samen met school) noodzakelijk. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ouders een andere visie hebben op het onderwijstype dat wij adviseren of omdat een aanvraag zonder toestemming van ouders is. We bekijken steeds aan de hand van de actuele situatie of en hoe we die gesprekken op korte termijn kunnen voeren.

Autisme Steunpunt en Expertgroep blijven wél scholen bezoeken
Een uitzondering hierop zijn de medewerkers van het Autisme Steunpunt en de Expertgroep medische-/revalidatiehulpvragen. Zij bezoeken vanwege de aard van hun werkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, wél scholen. Uiteraard altijd na afstemming. Ze leven bij een bezoek alle maatregelen zorgvuldig na.

Wij zijn telefonisch bereikbaar
Ons secretariaat is iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur. Onze medewerkers werken vanuit huis. Zij zijn bereikbaar per e-mail en via hun directe telefoonnummer. De contactgegevens vindt u hier.

Zoek je school

banner boven footer