De periode voor de zomervakantie is voor scholen een extra drukke tijd in het jaar. Wij merken dat het de periode is dat we de meeste aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ontvangen. Uiteraard vinden we het belangrijk voor de leerling, zijn ouders en de school dat de overstap naar een nieuwe school zo goed mogelijk verloopt. We willen daaraan bijdragen door zo veel mogelijk van de TLV-aanvragen voor de zomervakantie af te ronden. 

We verzoeken scholen daarom om een aanvraag voor een TLV met alle benodigde informatie en vóór 14 mei 2021 naar ons te versturen.

Waarom voor 14 mei?
Dan hebben we de mogelijkheid om binnen de wettelijk gestelde termijn van acht weken - vóór de zomervakantie - tot een besluit te komen.

Na 14 mei aanmelden kan uiteraard ook
We realiseren ons dat het organiseren van een TLV-aanvraag door de situatie rondom corona minder makkelijk te realiseren is dan andere jaren. We hebben er begrip voor als aanmeldingen na 14 mei 2021 worden opgestuurd - een TLV aanvragen kan tenslotte altijd! Wij kunnen dan alleen niet garanderen dat we voor de zomervakantie een besluit hebben genomen. We gaan ons uiteraard optimaal inzetten om voor zoveel mogelijk aanvragen voor de zomervakantie tot een besluit te komen. Wat ons daarbij helpt is dat de informatie in de aanvraag recent en concreet geformuleerd is. 

Wat is nodig voor de aanvraag?
We doorlopen graag met school en ouder(s) samen een zorgvuldig traject. Daarbij helpt het volgende:  

  • Zorg ervoor dat de aanvraag goed onderbouwd is. Om een goed advies te kunnen geven over de beste onderwijssetting voor de leerling, is het belangrijk dat we een duidelijk beeld krijgen van zijn onderwijsbehoefte. Zorg daarom dat de informatie in de aanvraag recent en concreet geformuleerd is.
  • Stuur de aanvraag zo vroeg als mogelijk toe. Als we een aanvraag tijdig ontvangen, hebben we – als dat nodig is – voldoende tijd om betrokkenen te spreken, aanvullende informatie te verzamelen en tot een passend onderwijsadvies voor de leerling te komen. Ook helpt het de scholen voor speciaal (basis)onderwijs om te anticiperen op het aantal inschrijvingen dat zij het komende schooljaar kunnen verwachten.  

Zoek je school

banner boven footer