Vanaf vandaag gaan we van start. Als school kun je dan het samenwerkingsverband (SWV) betrekken om bij het Ondersteuningsteam (OT) op school aan te sluiten om mee te denken. De kennismakingsbijeenkomsten met de contactpersonen zijn deze week en in de week na de voorjaarsvakantie. We gaan samen van start en blijven verder ontwikkelen.

Waarom voeren we deze nieuwe werkwijze in?

Zowel scholen als het samenwerkingsverband wilden verandering van de huidige werkwijze voor extra ondersteuning om te zorgen dat leerlingen sneller de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Met de nieuwe werkwijze kan de school het samenwerkingsverband aan tafel uitnodigen om mee te denken en adviseren bij het arrangeertraject rond een kind. Op deze manier kunnen we samen, mét de ouders en betrokken jeugd- en zorgpartners, meer kinderen tijdig voorzien van de juiste ondersteuning en het best passende onderwijsaanbod. Die passende ondersteuning kan zijn binnen de huidige school, binnen een andere reguliere school of op een school voor gespecialiseerd onderwijs.

Door goede samenwerking met ouders en professionals krijgen meer leerlingen op tijd een passend aanbod, gaan meer leerlingen in de eigen wijk of buurt naar school en komen minder leerlingen thuis te zitten. Daarom hebben we binnen ons samenwerkingsverband gekozen voor het werken met Ondersteuningsteams (OT’s). Dat constructieve samenwerking tussen school, ouders en het SWV met constante focus op wat belangrijk is voor de leerling werkt weten we vanuit ervaring met de pilotwijken waar we deze nieuwe werkwijze met ruim 30 scholen hebben ontwikkeld.

 

Wat houdt de nieuwe werkwijze in?

De nieuwe werkwijze houdt in dat we vanaf nu gaan werken met ondersteuningsteams (OT) op de scholen. Dit maakt deel uit van de ondersteuningsroute en is gebaseerd op het handelingsgericht werken in de school. Het doel? Meer preventief, handelingsgericht en oplossingsgericht samenwerken aan de ondersteuning voor leerlingen.

 

Meer informatie? 

Meer informatie - hoe betrek je het SWV, wanneer, wat heb je daarvoor nodig - vind je als school in de speciale SWV UPDATE en hier op de website. 

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer