Heb je belangstelling om mee te denken en te praten over het beleid rond passend onderwijs? Ben je een leerkracht binnen Amsterdam of Diemen en draag je het implementeren van passend onderwijs een warm hart toe?

Er zijn momenteel  enkele vacatures binnen de personeelsgeleding van de Ondersteuningsplanraad (OPR). Kijk hier voor meer informatie.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer