Bij samen leven hoort samen leren. Hoe kunnen we bijdragen aan inclusiever onderwijs in Amsterdam? In het bijzonder voor kinderen als Malak en Adam, kinderen met een beperking? Wat levert meedoen in het regulier onderwijs op voor hen? Wat brengen zij het regulier onderwijs? En wat kunnen we leren van scholen die al inclusiever onderwijs bieden?

Hierover gaan we in gesprek tijdens de expertmeeting naar inclusiever onderwijs in Amsterdam.

De onlinebijeenkomst vindt plaats op 20 mei 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Programma
Onder leiding van dagvoorzitter Hanane Abaydi:
• onderzoeken we de dilemma’s en uitdagingen van inclusief onderwijs met Hans Schuman (Hogeschool Utrecht);
• geeft Mari Sanders (filmmaker en oud SO-leerling) ons een filmische inkijk in het leerlingperspectief;
• gaan we in gesprek met voorlopers uit het veld uit het primair en voortgezet onderwijs:
   > Gert Geertsma, directeur basisschool de Roos in Amsterdam
   > Berdi de Jonge, directeur basisschool De Korenaar in Eindhoven
   > Jos Kersten, projectleider integratieklas 'Beste van Twee Werelden' Montessori Nijmegen
   > Suzan Teutenberg, ervaringsdeskundige ouder
• en werpen we een blik op de toekomst naar inclusiever onderwijs in Amsterdam met Joost van Caam (directeur-bestuurder Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen).

Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen aan de sprekers.

Aanmelden?
Via deze link kun je jezelf registreren > https://inclusiefonderwijs.evenementenorganisatie-amsterdam.nl/page/853648

Wanneer je je hebt ingeschreven, ontvang je een registratiebevestiging en een aantal dagen voor de conferentie de aanmeldlink om deel te nemen.

We hopen je online te zien op 20 mei!

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam in samenwerking met het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen, het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen, Stichting Malak en Stichting LeerZaamAmsterdam.

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer