De Stedelijke Toetsstandaard voor 2020-2021 is gereed. Het is een standaard met niet-methode gebonden toetsen. Uitgangspunt: een samenstelling waarmee we zicht krijgen op resultaten en vorderingen van kinderen én die in de praktijk goed werkbaar is. 

In Amsterdam spreken de besturen, aangesloten bij ons samenwerkingsverband, af dat alle scholen onderstaande toetsen standaard afnemen. Hier worden de toetsen genoemd die je op groepsniveau afneemt en dus ook als groepstoets invoert bij ParnasSys, tenzij er adaptief getoetst moet worden. Kijk hier voor meer informatie.

Zoek je school

banner boven footer