Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe dyslexieprotocol 3.0 van kracht. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

 

  • Alleen kinderen met een ernstige achterstand op lezen kunnen worden aangemeld voor vergoede dyslexiezorg. Volgens het dyslexieprotocol 2.0 kunnen ook leerlingen worden aangemeld met een ernstige achterstand op spelling zonder dat zij een ernstige achterstand op lezen hebben. Vanaf 1 januari ’22 kan dat niet meer.  
  • Er wordt vanaf 1 januari 2022 gesproken van Ernstige Dyslexie (ED) in plaats van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Dit betekent dat de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis alleen geen reden is om niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. De Poortwachter moet nog wel bij aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis beoordelen of dit geen verklaring biedt voor de achterblijvende leesresultaten.  
  • Voor hoogbegaafde kinderen mag niet beredeneerd afgeweken worden. Ook hun scores moeten voldoen aan de reguliere norm.

 

Wat betekent het nieuwe dyslexieprotocol voor welke documenten je aan moet leveren bij een aanvraag voor vergoede dyslexiezorg?

Bij het compleet maken van een dossier voor aanmelding bij de Poortwachter is het goed om altijd onze checklist te gebruiken. Wij hebben de checklist aangepast aan de nieuwe criteria.

 

Waar moet je op letten bij de overgangsperiode naar het nieuwe protocol?

Wil je weten waar je in de overgangsperiode op moet letten? Bijvoorbeeld omdat je voor een leerling al twee hoofdmeetmomenten hebt die vallen onder het ‘oude’ protocol, passende ondersteuning hebt ingezet en wilde aanmelden na het hoofdmeetmoment in januari/ februari 2022?  Kijk dan naar de tabel op bladzijde 4 van de brief van het NKD over ‘protocol dyslexie diagnostiek & behandeling 3.0’.  

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer