In de achterliggende periode (2018-2020) is op iedere school ParnasSys zo aangepast dat de gevoerde administratie eenvoudig gebruikt kan worden voor de aanvraag van een TLV bij het samenwerkingsverband of extra ondersteuning bij het steunpunt of schoolbestuur. Samen met de ParnasSys Academie hebben jullie tijdens de scholingen ParnasSys opnieuw ingericht, de groepskaart centraal gesteld en heb je leren werken met Kindkans. Deze manier van werken draagt zo bij aan minder administratieve belasting, omdat de gevoerde administratie keer op keer intern en extern kan worden gebruikt.

We organiseren extra trainingen
De komende periode organiseren we verschillende éxtra trainingen. Voor nieuwe directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en administratieve krachten, maar ook voor collega’s die deze training nogmaals willen volgen.

Nieuw personeel op school?
Mogelijk is op jouw school na de eerste training ander personeel komen werken, die niet eerder getraind zijn in het gebruik van ParnasSys of Kindkans. Wellicht zijn er collega’s die deze manier van werken nog niet voldoende onder de knie hebben en deze training nogmaals mee willen maken.

Dit zijn de onderwerpen
Training 1 – Groepskaart van ParnasSys, Ontwikkelingsperspectief en KindKans. Minder administratie en meer overzicht.
Training 2 – Hoe kan de administratieve kracht meehelpen aan actueel leerlingdossier, samenwerken met leerkracht en ib t.b.v. interne en externe ondersteuning?
Training 3 – Toetsresultaten betekenisvol maken.
>> LET OP: voor iedere training zijn meerdere data gepland. Hier vind je een overzicht van de verschillend data per training. 

Meld je aan!
We roepen je op om van deze mogelijkheid gebruik te maken door je aan te melden. Dit willen we zeker vragen van intern begeleiders en leerkrachten die deze training nog niet hebben gevolgd.

Je geeft je op voor een training door een mail te sturen naar Rob Naarden via r.naarden@oog.nl met vermelding van:

  • Je naam, functie en school.
  • De dag of dagen waar je je voor inschrijft en welk dagdeel (ochtend of middag) > hier vind je een overzicht van de dagen.
  • Als je meerdere collega’s opgeeft graag ook hun namen en e-mailadressen vermelden.

    Voor het dagdeel plaatsvindt krijg je via de mail bericht.

Zoek je school

banner boven footer