In de achterliggende periode (2018-2020) is op iedere school ParnasSys zo aangepast dat de gevoerde administratie eenvoudig gebruikt kan worden voor de aanvraag van een TLV bij het samenwerkingsverband of extra ondersteuning bij het steunpunt of schoolbestuur. Samen met de ParnasSys Academie hebben jullie tijdens de scholingen ParnasSys opnieuw ingericht, de groepskaart centraal gesteld en heb je leren werken met Kindkans. Deze manier van werken draagt zo bij aan minder administratieve belasting, omdat de gevoerde administratie keer op keer intern en extern kan worden gebruikt.

We organiseren extra trainingen
De komende periode organiseren we verschillende éxtra trainingen. Voor nieuwe directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en administratieve krachten, maar ook voor collega’s die deze training nogmaals willen volgen.

Nieuw personeel op school?
Mogelijk is op jouw school na de eerste training ander personeel komen werken, die niet eerder getraind zijn in het gebruik van ParnasSys of Kindkans. Wellicht zijn er collega’s die deze manier van werken nog niet voldoende onder de knie hebben en deze training nogmaals mee willen maken.

---------------------------------------------
UPDATE 2 februari:
Op de trainingen, inclusief de éxtra toegevoegde, is massaal gereageerd. Inmiddels zijn de trainingen volgeboekt - de inschrijving is gesloten. Heel hartelijk dank voor jullie interesse. Het is fijn dat er zoveel belangstelling is. Dat maakt het ook jammer dat we (nog) niet iedereen een plek bij de training kunnen bieden. Het is wel een duidelijk signaal en we overleggen met Parnassys om voor volgend schooljaar weer een aantal trainingen te kunnen aanbieden. We hopen eind van dit schooljaar een aankondiging hiervan te doen.
---------------------------------------------

 

 

 

Zoek je school

banner boven footer