Sinds 1 februari 2021 heeft de Poortwachter dyslexie van ons samenwerkingsverband ook een coachende rol. Dat betekent dat wij naast het screenen van aanmeldingen voor diagnostiek van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) nog meer kunnen bieden.

We zijn telefonisch bereikbaar voor vragen
We zijn voor scholen naast per e-mail ook telefonisch bereikbaar voor vragen over dyslexie. Elke regio heeft een eigen contactpersoon voor dyslexiezaken.
> Voor Amsterdam Noord, Zuidoost en West buiten de Ring is dat Nicole van Hecke. Nicole is te bereiken op 020-7237175 en n.vanhecke@swvamsterdamdiemen.nl. Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag.
> Voor Amsterdam Oost, Zuid en West binnen de Ring is dat Pauline de Vries. Pauline is te bereiken op 020-7237156 en p.devries@swvamsterdamdiemen.nl. Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag.

We bieden hulp bij de totstandkoming van een compleet dossier
Als een school hulp nodig heeft bij de totstandkoming van een compleet dossier voor een aanmelding van diagnostiek van EED, dan kunnen we met school meedenken. We bieden deze hulp op verzoek van de school. Geef je vraag door aan de contactpersoon van jouw regio. Dit kan per e-mail of telefonisch. We hebben het volgende van je nodig:
Anoniem: Wil je een casus of vraag anoniem voorleggen? Dan hebben wij in aanvulling op je vraag, de naam van de school, de regio en de groep van de leerling nodig. Let op dat je geen stukken met de naam van de leerling meestuurt.
Met naam van de leerling: Heb je toestemming van ouders om een leerlingdossier (of een onderdeel daarvan) aan ons voor te leggen? Dan hebben we in aanvulling op je vraag het volgende nodig: voor- en achternaam van de leerling, geboortedatum, groep, school en regio. Zorg er dan wel voor dat je de gegevens op een veilige manier verstuurt.

Bij een niet akkoord voor diagnostiek bespreken we het besluit en advies ook telefonisch
Bij een niet akkoord voor diagnostiek sturen we een toelichting per digitale brief en e-mail. Daarnaast nemen we nu ook telefonisch contact op met de school. Dit doen we voordat we het definitieve besluit nemen. Als blijkt dat school alsnog informatie aan kan leveren waardoor we wel op een akkoord uit komen, dan kunnen we snel opnieuw beoordelen. De school hoeft dan niet opnieuw aan te melden bij de Poortwachter.

We halen de termijn van zes werkweken voor de beoordeling van een compleet dossier We breiden het aantal uren voor dyslexiemedewerkers uit én we dringen het aantal incomplete dossiers terug. Het terugdringen van het aantal incomplete dossiers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen en van de Poortwachter. Hoe minder incomplete dossiers we als Poortwachter ontvangen, hoe meer we ons structureel kunnen houden aan de termijn van zes werkweken voor de beoordeling van een compleet dossier. Hopelijk kunnen wij de termijn zelfs terug gaan brengen naar vier werkweken.

Zoek je school

banner boven footer