Als u als school, of de ouders, het niet eens zijn met het besluit van het Samenwerkingsverband, is het mogelijk binnen zes weken na afgifte van het besluit bezwaar te maken. Dit kan door per mail of per post een bezwaarschrift bij het Samenwerkingsverband in te dienen. Het Samenwerkingsverband stuurt dit bezwaarschrift en een door haar opgesteld verweerschrift door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SO en SBO. Dit is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie die onderdeel is van Onderwijsgeschillen. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen is hierbij aangesloten.

De Landelijke Bezwaaradviescommissie zal het bezwaarschrift in behandeling nemen en een advies uitbrengen. Op basis van dit advies moet de directeur van het Samenwerkingsverband opnieuw een besluit nemen.