Als de school of ouders het niet eens zijn met het besluit van het Samenwerkingsverband, kan de school of kunnen de ouders binnen zes weken na afgifte van het besluit hiertegen bezwaar maken. Dit kan door per mail of per post een bezwaarschrift bij het Samenwerkingsverband in te dienen. Het Samenwerkingsverband stuurt dit bezwaarschrift en een door haar opgesteld verweerschrift door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SO en SBO. Dit is onderdeel van Onderwijsgeschillen; een onafhankelijk en landelijk opererende organisatie. Ons Samenwerkingsverband is hierbij aangesloten. De Landelijke Bezwaaradviescommissie zal het bezwaarschrift in behandeling nemen en een advies uitbrengen. Op basis van dit advies moet de directeur van het Samenwerkingsverband opnieuw een besluit nemen.