Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio die zijn gevormd in het kader van de wetgeving voor passend onderwijs, kunnen zelf bepalen hoe zij de begeleiding van de leerlingen vormgeven.

In Amsterdam en Diemen is gekozen voor het zogenaamde ‘schoolmodel’. Dat wil zeggen dat de besturen van scholen geld krijgen van het Samenwerkingsverband om basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen te kunnen bieden. Als blijkt dat de reguliere school niet in staat is de leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft, kan de school de leerling aanmelden bij het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).