De afspraken die in Amsterdam en Diemen zijn gemaakt over de begeleiding van leerlingen, zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (2016-2020) is een strategisch, kaderstellend plan voor de komende vier jaar. Dit plan bouwt voort op het eerste ondersteuningsplan (2014-2016) en heeft overwegend dezelfde ambities en uitgangspunten.

De inhoud is op basis van de ervaringen die het Samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de scholen in Amsterdam en Diemen de afgelopen twee jaar met passend onderwijs hebben opgedaan geactualiseerd en op onderdelen aangescherpt.

Op deze website beschrijven we kort de afspraken over de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de toelaatbaarheidsverklaring.

Bekijk het gehele ondersteuningsplan 2016-2020 hier.1.53 MB