Het groeidocument is een werkdocument dat scholen gebruiken om te komen tot de juiste ondersteuning voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. Zij beschrijven hierin hun handelen met betrekking tot deze leerling.

Zie voor meer informatie: introductie van het groeidocument

 

Wanneer wordt het groeidocument gebruikt?  

Het groeidocument wordt ingevuld zodra een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wat in de basisondersteuning wordt geboden.

Het groeidocument kan gebruikt worden om een arrangement voor extra ondersteuning aan te vragen, en is vereist bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

 

De opbouw van het groeidocument

Het groeidocument ondersteunt het proces van handelingsgericht werken. Daarbij gaat het om de volgende reeks stappen die diverse malen kan worden herhaald:

  • Wat is er aan de hand? (analyse)
  • Welke doelen worden gesteld? (plannen)
  • Hoe wordt de ondersteuning uitgevoerd? (doen)
  • Evaluatie en het bepalen van eventuele volgende stappen (evalueren)

Bij elke stap wordt gekeken naar wat er speelt op school, in het gezin en in de wereld daarbuiten, en wordt aandacht besteed aan de stimulerende (beschermende) factoren en de risicofactoren in dat geheel.

Zie voor meer informatie: Introductie van het groeidocument.

 

De keuze voor dit groeidocument

Doordat we binnen het gehele Samenwerkingsverband met één groeidocument werken, is het herkenbaar voor iedereen die ermee te maken krijgt. Bovendien kunnen scholen er zeker van zijn dat als zij het groeidocument goed gebruiken, ze ook voldoen aan de verantwoordingsplicht die de wet- en regelgeving hen oplegt.