Als een leerling ondersteuning nodig heeft die niet onder de basisondersteuning valt, kunt u als school extra ondersteuning (een arrangement) inzetten.

Schoolbesturen bepalen zelf hoe zij het budget voor extra ondersteuning toewijzen aan de scholen die onder hen vallen. Zij stellen daarbij niet de beperking van de leerling centraal, maar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit maakt maatwerk mogelijk.

Elke ouder die vragen of wensen heeft over de ondersteuning van zijn of haar kind, kan zich dus direct tot uw school richten.

Via uw school kan er, waar nodig, op basis van de afspraken binnen het schoolbestuur een vorm van extra ondersteuning worden ingezet.

 

schema extra ondersteuning