Met de invoering van het passend onderwijs zijn de zogeheten “rugzakjes” voor langdurig zieke kinderen en kinderen met een lichamelijke beperking in het regulier onderwijs afgeschaft. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er in Amsterdam en Diemen geen kinderen en scholen meer zijn die extra ondersteuning nodig hebben.
Om de doelgroep met een medische en/of motorische hulpvraag niet uit het oog te verliezen is per 1 januari 2015 een expertgroep opgericht.