Zorgplicht en verzuim

Bij leerlingen die door ouders schriftelijk bij je school zijn aangemeld én bij leerlingen die al op je school zitten en extra ondersteuning nodig hebben, heb je als school (officieel het schoolbestuur) zorgplicht. Dat betekent dat je, samen met ouders, op zoek moet naar mogelijkheden om de leerling op school of binnen het schoolbestuur te begeleiden.

De zorgplicht houdt ook in dat je als school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo voorkomen we dat een leerling tussen wal en schip valt en thuis komt te zitten.

Find your school

banner boven footer