Het speciaal basisonderwijs (SBO) is de speciale vorm van onderwijs die het meest lijkt op het regulier basisonderwijs. Het is op een paar belangrijke punten anders:

  • De klassen zijn kleiner dan in het regulier basisonderwijs: met maximaal 16 kinderen.
  • De leerlingen op het speciaal basisonderwijs krijgen meestal langer de tijd en meer herhaling om de lesstof de begrijpen.
  • Op het speciaal basisonderwijs werken de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau en geldt er een algeheel lager aanspreekniveau.
  • Er wordt meestal meer structuur geboden dan op het regulier onderwijs.


Een overzicht van alle scholen voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam vind je hier.

Find your school

banner boven footer