Ondersteuning op de basisschool

Binnen het basisonderwijs in Amsterdam en Diemen hanteren we de principes van het handelingsgericht werken (HGW). Dat betekent dat we met vroegtijdige signalering de passende ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. 

hgw trap ot copy

Meestal biedt de leerkracht zelf de basisondersteuning [HGW-trede 1 t/m 3]. Dan neemt de leerkracht bijvoorbeeld de tijd om een leerling verlengde instructie te geven, of de lesstof aan te passen zodat die beter aansluit. Als er intensievere ondersteuning nodig is, dan kan school een beroep doen op de middelen voor extra ondersteuning [HGW-trede 4]. De school zet dan een begeleider in om de leerling en de leerkracht te begeleiden. Voor sommige leerlingen en leerkrachten geldt dat de ondersteuning na een bepaalde periode afgebouwd kan worden omdat bijvoorbeeld de leerkracht en de leerling over meer vaardigheden beschikken.

Voor sommige leerlingen blijft extra ondersteuning gedurende hun basisschoolperiode noodzakelijk om zich binnen hun mogelijkheden te kunnen blijven ontwikkelen. Lukt het met extra ondersteuning niet om de leerling zich binnen de mogelijkheden te laten ontwikkelen? Dan is gespecialiseerd onderwijs [HGW-trede 5] wellicht de meest passende plek. 

Hoe een school de ondersteuning vormgeeft, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van elke school. Onderliggend aan het SOP van elke school ligt het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband met daarin de afspraken en ambities voor het onderwijs in Amsterdam en Diemen.

 

‘Voor ieder kind tijdig de juiste ondersteuning en het best passende onderwijsaanbod’

Find your school

banner boven footer