We zien grote verschillen in de impact van de coronacrisis op het welbevinden van kinderen en gezinnen. Vooral kinderen met een kwetsbare sociaal emotionele ontwikkeling zijn onevenredig hard geraakt. Met het project ter versterking van de ondersteuningstructuur op en om scholen, zorgen we dat deze kwetsbare groep kinderen snel en tijdig de passende ondersteuning krijgt in hun eigen leefomgeving om de negatieve impact te boven te komen. 

We zijn op zoek naar meerdere aanjagers die de integrale samenwerking tussen partners (onderwijs, jeugdhulp, zorg) in de buurt/wijk stimuleren en verder vormgeven. Tevens zoeken we één aanjager-coördinator die daarnaast toeziet op voortgang van het project.

 

Functieprofiel

Lees het hele functieprofiel voor alle informatie over het project en de omschrijving van wie we zoeken.

 

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk op 20 januari 2022 naar p.nuyens@swvamsterdamdiemen.nl

Gesprekken vinden plaats in de week van 24-28 januari 2022 met de directeur-bestuurder van het SWV PO, een bestuurder van betrokken schoolbesturen, en een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam.  

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de functie, contacteer Sarah Kik (beleidsadviseur gemeente Amsterdam) via mail s.kik@amsterdam.nl of tel: 06-48513633.

 

 

 

Het project vormt een samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV PO), Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), en Ouder- en Kindteam Amsterdam (OKT). Het project wordt gefinancierd met middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Find your school

banner boven footer