Leerlingen die voor leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) in aanmerking komen, hoeven nu geen intelligentieonderzoek en eventueel aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek te doen. Dat heeft de algemene ledenvergadering van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen besloten. In dit overgangsjaar is voor deze leerlingen het capaciteitenonderzoek optioneel. De reden: het tegengaan van het onnodig en grootschalig (her)testen van leerlingen.


Wat betekent dit concreet?

De leerlingen die nu in groep 8 zitten worden in drie groepen verdeeld:

1. Leerlingen zonder grote achterstanden (minder dan 25% achterstand).
>> Deze leerlingen maken geen capaciteitenonderzoek voor de overstap naar naar het voorgezet onderwijs.

2. Leerlingen met het preadvies praktijkonderwijs én leerlingen met leerachterstanden die zouden kunnen aansluiten bij praktijkonderwijs (een achterstand van 50% of meer op een van de inzichtelijke domeinen: begrijpend lezen of rekenen, in combinatie met een achterstand op een van de andere domeinen van 50% of meer).
>> Deze leerlingen maken wel een capaciteitenonderzoek voor de overstap naar het voortgezet onderwijs.

3. Leerlingen met een preadvies vmbo en leerachterstanden tussen de 25% en 50% op beide inzichtelijke gebieden én leerlingen met een preadvies vmbo met een leerachterstand tussen de 25% en 50% op een van de inzichtelijke gebieden in combinatie met een leerachterstand van meer dan 20% achterstand op technisch lezen of spelling op het M7 moment.
>> Voor deze groep leerlingen is het maken van een capaciteitenonderzoek optioneel.

Hoe gaat dit precies in zijn werk? En wie zijn daarbij betrokken? De volledige informatie leest u hier.

For parents [IN ENGLISH)

If your child is attending primary school, it might raise a lot of questions. We will provide you with information and answer your questions here. We are happy to help you. >> Read more

For professionals [IN DUTCH]

Wil je een leerling bij ons aanmelden? Of ben je op zoek naar meer informatie over mogelijkheden en procedures? We informeren je graag volledig en goed. >> Lees meer