Omdat in Amsterdam en Diemen de vormgeving en uitvoering van de basis- en extra ondersteuning bij de schoolbesturen ligt, is gekozen voor een zo klein mogelijke centrale organisatie van het Samenwerkingsverband.

Deze centrale organisatie bestaat uit:

 • Liesbet Tijhaar – directeur-bestuurder
 • Nicolette Kossen - teamleider 
 • Tamara Dekker - beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit (tijdelijk afwezig)
 • Annerose Groot - beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit (tijdelijk vervanger Tamara Dekker)
 • Susan Walstra - beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit
 • Danielle Drenthen – officemanager
 • Malkita Sandelowsky en Patrick Nuyens – secretariaatsmedewerkers

 

Zeven regionaal werkende onderwijsadviseurs, die verantwoordelijk zijn voor het deskundigenadvies en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs:

 • Marjolijn Clevers                                Noord
 • Saaske Verstraete                              Oost
 • Laura Haverland                                Zuid
 • Renée Bücken                                    West binnen de ring 
 • Marieke van der Hulst                      West buiten de ring
 • Caroline Wesseling                            Zuidoost 
 • Hilay Menapal                                    Verschillende regio's
 • Odette van Rongen                           Verschillende regio's
 • Karin Zuidweg                                    Verschillende regio's

Vier maatschappelijk deskundigen, die bij de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) optreden als medebeoordelaar naast de onderwijsadviseur, en die een informatiepunt zijn voor ouders, scholen en andere betrokkenen:

 • Eva Zijlmans                                         Noord, Zuidoost en (tijdelijk) West binnen de ring
 • Jorien Boucherie                                  Oost
 • Saskia van Veen                                  West buiten de ring en (tijdelijk) Zuid
 • Marleen van Hulst                              Verschillende regio's

 

 • Monique van Thienen – coördinator thuiszitters, adviesvragen zorgplicht, verzuim en schorsing en taken als maatschapelijk deskundige
 • Luna Beukema – Autisme Steunpunt
 • Anne Niessen en Nathalie Braspenning - Expertgroep voor leerlingen met een medische en/of motorische hulpvraag