Omdat in Amsterdam en Diemen de vormgeving en uitvoering van de basis- en extra ondersteuning bij de schoolbesturen ligt, is gekozen voor een zo klein mogelijke centrale organisatie van het Samenwerkingsverband.

Deze centrale organisatie bestaat uit:

 • Liesbet Tijhaar – directeur-bestuurder
 • Nicolette Kossen - teamleider 
 • Tamara Dekker - beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit (tijdelijk afwezig)
 • Annerose Groot - beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit (tijdelijk vervanger Tamara Dekker)
 • Susan Walstra - beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit
 • Danielle Drenthen – officemanager
 • Malkita Sandelowsky, Els Dekker en Patrick Nuyens – secretariaatsmedewerkers

 

Zeven regionaal werkende onderwijsadviseurs, die verantwoordelijk zijn voor het deskundigenadvies en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs:

 • Marjolijn Clevers                                Noord (tijdelijk afwezig)
 • Hilay Menapal                                    Noord
 • Saaske Verstraete                             Oost
 • Renée Bücken                                    West binnen de ring 
 • Marieke van der Hulst                      West buiten de ring (afwezig van 15 juni 2019 - 5 januari 2020)
 • Laura Haverland                                Zuid (afwezig van 22 april 2019 - 28 oktober 2019)
 • Karin Zuidweg                                    Zuid
 • Caroline Wesseling                            Zuidoost en (tijdelijk) West buiten de ring  
 • Odette van Rongen                           Zuidoost en (tijdelijk) West buiten de ring  
 • Marije Kok                                          Verschillende regio's
 • Nicole van Hecke                               Dyslexie

Vier maatschappelijk deskundigen, die bij de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) optreden als medebeoordelaar naast de onderwijsadviseur, en die een informatiepunt zijn voor ouders, scholen en andere betrokkenen:

 • Marleen van Hulst                              Noord
 • Jorien Boucherie                                 Oost
 • Saskia van Veen                                  West buiten de ring en (tijdelijk) Zuid
 • Eva Zijlmans                                        Zuidoost en West binnen de ring

 

 • Monique van Thienen – coördinator thuiszitters, adviesvragen zorgplicht, verzuim en schorsing en taken als maatschapelijk deskundige
 • Luna Beukema – Autisme Steunpunt
 • Anne Niessen en Nathalie Braspenning - Expertgroep voor leerlingen met een medische en/of motorische hulpvraag