Ondersteuningsplan 2021-2025

Bijlagenboek > concept 19 april 2021

Bijlage 1  - Rapport The Next School, data SWV, maart 2021
Bijlage 2 - Samenvatting monitor SWV 2019-2020 (Feiten en Cijfers)
Bijlage 3 - Format SOP, mei 2019 - aangepast in oktober 2021
Bijlage 4 - Handreiking Zorgplicht, januari 2021
Bijlage 5 - Werkagenda Passend Onderwijs 2021, gemeenten Amsterdam en Diemen, SWV PO en VO
Bijlage 6 - Effectonderzoek SJSO, Kohnstamm Instituut, 2020 
Bijlage 7a - OPR statuten > volgt
Bijlage 7b - OPR reglement, maart 2020 
Bijlage 8 - Meerjarenbegroting 2021-2025 (concept)
Bijlage 9 - Kwaliteitskader passend onderwijs, juli 2021
Bijlage 10 - Handboek administratieve organisatie
Bijlage 11a - Format financiƫle verantwoording ondersteuningsmiddelen
Bijlage 11b - Format inhoudelijke verantwoording ondersteuningsmiddelen

Bekijk alle scholen op de kaart

banner boven footer