Als een leerling is aangemeld bij het Samenwerkingsverband, geven de onderwijsadviseurs en maatschappelijk deskundigen een advies over de vorm van onderwijs die het meest passend is voor de leerling. Op basis van dit deskundigenadvies geeft de directeur van het Samenwerkingsverband al dan niet een TLV af. Om tot het deskundigenadvies te komen, gebruikt het Samenwerkingsverband overwegingsaspecten die zijn gebaseerd op het transactionele model. Dit model gaat er van uit dat leerling- en omgevingsfactoren elkaar wederzijds beïnvloeden.

Het Samenwerkingsverband hanteert 12 overwegingsaspecten die betrekking hebben op:

  • De leerling
  • De ouders
  • De school

Een uitgebreide beschrijving van de overwegingsaspecten vindt u hier.

Bij elke aanmelding vindt er een individuele beoordeling / weging plaats maar in algemene termen kan er wel iets gezegd worden over wanneer een verwijzing naar het speciaal onderwijs aannemelijk is en wanneer een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs aannemelijk is. Meer informatie hierover vindt u hier.