Sommige kinderen hebben begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig tijdens de onderwijsuren. Deze zorg kan worden vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg.

In dit stroomschema is per doelgroep aangegeven welke wetgeving van toepassing is, welke mogelijkheden daarbinnen bestaan en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Als u het lastig vindt om te beoordelen waar u recht op hebt, kunt u advies vragen aan de onderwijszorgconsulent van het ministerie van Onderwijs.