Een goede samenwerking met de jeugdhulp is belangrijk voor een goede ondersteuning van leerlingen. Door de invoering van de Jeugdwet zijn de gemeenten Amsterdam en Diemen sinds 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en -zorg in Amsterdam en Diemen. In Diemen wordt hiertoe samengewerkt in en met de zogenaamde “Brede Hoed-teams”. In Amsterdam is per wijk een ouder- en kindteam werkzaam en is er voor iedere school een ouder- en kindadviseur.

 

Wij hebben met de beide gemeenten de volgende uitgangspunten afgesproken voor onze samenwerking:

  • Een school is een veilige plaats voor alle leerlingen. Veiligheid is cruciaal voor elk kind en een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.
  • Onderwijs en jeugdhulp zijn twee aan elkaar grenzende, maar verschillende terreinen met eigen doelstellingen en eigen verantwoordelijkheden.
  • We hebben over en weer vertrouwen in elkaars aanpak.
  • We gaan ervan uit dat zowel het onderwijs als de jeugdhulp in grote lijnen op orde is, maar dat er op beide terreinen wel een aantal zaken zijn die zouden moeten worden vernieuwd of verbeterd.
  • Bij alles wat zich op school afspeelt, staat het leren van kinderen voorop. Dit geldt ook voor de bijdrage van de ouder- en kindadviseur of jeugdmaatschappelijk werker. De school is een plek waar sociale problemen van kinderen vaak het meest of eerst zichtbaar worden. Om er voor te zorgen dat binnen de school het leren centraal blijft staan, moet de school geen plek worden waar jeugdzorg op eigen initiatief sociale problemen actief opspoort.
  • De regie over de processen in de school ligt bij de school, maar wanneer sprake is van gedrag van ouders dat een negatieve invloed heeft op het leren van het kind, schakelt de school onmiddellijk de ouder- en kindadviseur of jeugdmaatschappelijk werker in.

Bekijk voor meer informatie de factsheet ouder- en kindadviseur.