Eind mei 2020 is het eindrapport gepresenteerd van de landelijke beleidsevaluatie naar de invoering van passend onderwijs. Een consortium van zeven onderzoeksinstituten leverde onder regie van het NRO tussen 2015 en 2020 maar liefst 72 deelrapporten aan, waarin allerlei aspecten zijn onderzocht van deze grote stelselherziening voor het onderwijs.

De hoofdonderzoekers Guuske Ledoux en Sietske Waslander stellen in het eindrapport vast dat passend onderwijs voor verschillende betrokkenen verschillende effecten heeft gehad. En dat er bij passend onderwijs sprake is van een ‘kruipend concept’. Wat daarmee bedoeld wordt, kunt u hier lezen.