Op 10 december 2018 vond er een gesprek plaats tussen het bestuur van het SWV PO Amsterdam Diemen en de Inspectie van het onderwijs. Onderwerp van gesprek was het traject dat is ingezet om de kwaliteit te verbeteren op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. 

 Dit traject is gestart nadat uit het vierjaarlijks onderzoek was gebleken dat de kwaliteit op genoemde standaarden onvoldoende was. 

In het verslag worden de bevindingen weergegeven over de voortgang van het herstel en de afspraken die zijn gemaakt. Het verslag is hier in te zien.