De twaalfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs is er.

Deze kunt u hier lezen.