Naar aanleiding van de recente toename van het aantal leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau, zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen.

In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van passend onderwijs, gaan we voor vijf kenmerken na of ze een relatie vertonen met toe- of afname van het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs. Klik hier voor het complete onderzoeksverslag.