De PO-Raad heeft op 13 juni samen met de VO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Veligheid en Justitie en staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) het Thuiszitterspact getekend.

 In het thuiszitterspact staan afspraken die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters de komende jaren omlaag wordt gebracht. Lees hier meer over het thuiszitterspact