Begin 2019 heeft het Ministerie van OCW de regeling ‘begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs’ uitgeschreven. Deze regeling is bedoeld voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid die onvoldoende profiteren van het aanbod in het reguliere onderwijs.

 In de thema nieuwsbrief leest u onder meer welke ontwikkelingslijnen er door het Samenwerkingsverband zijn opgesteld.