Op 20 maart 2019 organiseerde de gemeente Amsterdam, afdelingen onderwijs en leerplicht, en het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen een conferentie om met elkaar te werken aan de aanpak van verzuim en thuiszitten.

In de "Terugkoppeling werkconferentie aanpak verzuim en thuiszitten in het primair onderwijs" kunt u lezen wat de diverse sprekers naar voren brachten en wat de opbrengsten waren van de diverse deelsessies.