Onlangs is de Stedelijke Toetsstandaard vastgesteld. Het is een standaard met niet-methode gebonden toetsen. Uitgangspunt voor de standaard is om te komen tot een samenstelling die enerzijds recht doet aan de wens om op adequate wijze zicht te krijgen op de resultaten en vorderingen van kinderen en anderzijds ook in praktijk goed werkbaar is.

In Amsterdam spreken de besturen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen, af dat alle scholen onderstaande toetsen standaard afnemen. Hier worden de toetsen genoemd die je op groepsniveau afneemt en dus ook als groepstoets gaat invoeren bij ParnasSys, tenzij er adaptief getoetst moet worden. Kijk hier voor meer informatie.