De scholen die vallen onder Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven en vastgesteld.

De keuze voor werkwijze en format is in die periode vrij gelaten, het was de keuze van besturen en/of individuele scholen. Dit heeft geleid tot een enorme diversiteit aan SOP’s waardoor enig vergelijk, zowel voor ouders als voor onderwijsprofessionals, onmogelijk is. Daarnaast leeft er de wens bij scholen om het SOP een realistische bijstelling te gunnen. Hiertoe is in het ondersteuningsplan 2014-2016 de afspraak opgenomen om in de loop van het schooljaar 2015-2016 een nieuw helder format te ontwikkelen dat alle scholen (minimaal) hanteren. Afgesproken is dat alle scholen in januari 2017 een nieuw SOP opgenomen hebben op hun website.