In het nieuwe schooljaar (september 2016) start vanuit de Gemeente Amsterdam op twaalf basisscholen het project ‘Stadsscholen 020’, dat erop gericht is om de kansen van vooral kwetsbare kinderen te vergroten.

 De groep van twaalf scholen, in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, is geselecteerd uit 27 scholen in deze gebieden. De selectie is samen met de schoolbesturen gemaakt.

Het project richt zich op:

  • Het ontzorgen van het schoolteam. Er wordt budget vrijgemaakt zodat scholen ‘extra handen’ kunnen inzetten om schoolteams te ondersteunen.
  • Het opstellen van een maatwerkplan per school. De scholen wisselen hierbij onderling ervaringen uit.
  • Ontzorgen rondom de school. Er wordt gekeken hoe bestaande regelingen en beleid voor gezinnen en kinderen beter ingezet of ingericht kunnen worden. Zo kunnen problemen in een gezin, zoals armoede, schulden en opvoedkundige capaciteiten verbeterd worden en vormen ze in de klas geen belemmering voor het leren.

U kunt hier meer lezen over dit project.