Minister Slob wil de knelpunten rondom passend onderwijs in Amsterdam en de rest van Nederland aanpakken. In februari 2019 komt de minister naar Amsterdam om in gesprek te gaan met een aantal mensen dat in het onderwijs werkzaam is of bij het onderwijs betrokken is met als doel het passend onderwijs nog beter vorm te geven.

 Ter voorbereiding op dit gesprek wil hij erg graag via een Online Vertelpunt input krijgen van intern begeleiders, schoolleiders, schoolbesturen, leerkrachten, ouders, leerlingen en andere professionals. Daarbij hebben we jullie nodig.

Heb jij te maken met extra ondersteuning? Hoe is de juiste ondersteuning gevonden? Hoe heb jij bijgedragen aan goed onderwijs? Welke ervaringen heb je? Welke knelpunten ben je tegengekomen? En welke vragen over passend onderwijs heb je nog? Klik op hier en deel jouw ervaringen. Het Online Vertelpunt is beschikbaar tot 1 januari 2019.