Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam is groot, en zal de komende jaren verder oplopen. Het is bovendien niet gelijk verdeeld over de stad. De afgelopen periode is met zeer veel mensen in en om het Amsterdamse onderwijs gesproken over de toekomst van onze scholen. Dit heeft geleid tot het opstellen van een noodplan.

 Dit noodplan laat zien dat het tekort - ondanks additionele inzet vanuit besturen, gemeente en Rijk - naar verwachting toeneemt. Daarom zijn er noodmaatregelen uitgewerkt. Wilt u kennis nemen van dit plan en de voorgestelde maatregelen, klik hier.