Dit is de nieuwsbrief van Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen van september 2017.

 Inhoud van de nieuwsbrief

  • Betere communicatie 
  • Personele wijzigingen
  • Afschaffen noodprocedure
  • Scholing IB’ers en OKA
  • Groeidocument 2.0
  • Digitaal platform voor IB’ers
  • Verslag Ronde tafelgesprekken binnen het SWV
  • Onderzoek van Kohnstamminstituut “onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen”
  • Vacatures Ondersteuningsplanraad (OPR)

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Bijlage bij deze nieuwsbrief