Dit is de nieuwsbrief van Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen van April 2016.

Inhoud van de nieuwsbrief:

  • Geboorte nieuwe website en ondersteuningsplan is uit
  • Bijeenkomst ambulant begeleiders
  • Data ALV 2015-2016 
  • Wijkoverleg in beeld en beweging
  • Het digitale groeidocument is online 
  • Eén format schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Bijlagen bij de nieuwsbrief:

  1. Uitkomsten enquete voor SWV Amsterdam Diemen573.99 KB
  2. Uitkomsten open antwoorden enquete SWV Amsterdam Diemen811.81 KB
  3. Adviesnotitie "Wijkoverleg in beeld en beweging"234.25 KB
  4. Wijkindeling februari 2016150.49 KB