Hierbij de nieuwsbrief van de OPR van februari 2017.

In dit nummer:

 • Stand van zaken

  Voor de GMR:
 • Middelen voor passend onderwijs

  Voor de MR:
 • Uw MR en passend onderwijs

  Algemeen
 • Passend onderwijs in de jaarplanning van de (G)MR
 • Stedelijke bijeenkomst voor (G)MR-en
 • Nieuwe website SWV
 • Verkiezingen OPR
 • Meer informatie?
 • Oproep