Met ingang van 1 augustus 2017 hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Dit betekent dat ouders meer zeggenschap krijgen over de extra ondersteuning die in het kader van passend onderwijs op school wordt geboden. 

Lees hierover meer in dit artikel van onderwijsconsumenten.