Nu de minister heeft besloten de Eindtoets voor de groepen 8 niet door te laten gaan i.v.m. de Covid-19 crisissituatie en de kinderen langere tijd thuisonderwijs hebben gevolgd, is de vraag: hoe gaan we invulling geven aan de door de besturen stedelijk vastgestelde Toetsstandaard 19-20 en de overdracht PO/VO conform de afspraken Kernprocedure.

Hier is de brief opgenomen die tot stand is gekomen na advies van de leden van het Breed Bestuurlijk Overleg ( de schoolbesturen voor primair onderwijs in Amsterdam). De bijlage die in de brief genoemd wordt, vindt u hier.