De regeling voor ‘begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs’ is gepubliceerd via het ministerie van OCW. Het Samenwerkingsverband is de afgelopen periode bezig geweest een proces in te richten om tot een goede subsidieaanvraag te komen. De basis voor de subsidieaanvraag is gelegd in eerdere onderzoeken en bijeenkomsten. 

Zoals bijvoorbeeld het rapport van het Kohnstamminstituut ‘Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen’ (2017) en een inspirerende kennisdelingsbijeenkomst voor en door het onderwijsveld in maart 2018 over (hoog)begaafdheid.

Het plan van aanpak tot de subsidieaanvraag start vanuit deze basis en betrekt deskundigen uit het onderwijsveld en experts om tegemoet te komen aan de vraag uit het veld, de hiaten in het huidige aanbod en mogelijke voorzieningen.

In deze infographic ziet u informatie over:

  • de regeling
  • de bedragen die beschikbaar gesteld zijn voor het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen
  • het plan van aanpak van ons samenwerkingsverband om tot de aanvraag te komen voor 31 maart 2019.