Het Samenwerkingsverband stopt met het aanbieden van de noodprocedure met ingang van schooljaar 2017-2018. Vanuit een uitgebreide evaluatie lijkt, door de invoering van passend onderwijs, de inhoudelijke meerwaarde van de noodprocedure te zijn vervallen.

Scholen kunnen wel een verzoek om voorrang bij een aanmelding voor een toelaatbaarheidsverklaring bij de onderwijsadviseur doen als het gaat om een thuiszitter of een onhoudbare situatie. Of er al dan niet sprake is van voorrang is ter beoordeling van de onderwijsadviseur van de betreffende regio van het Samenwerkingsverband.  

De coördinator van de noodprocedure (Monique van Thienen) zal andere taken binnen het Samenwerkingsverband op zich nemen met ingang van september 2017.

In onderstaande documenten kunt u meer lezen over dit onderwerp: