Vanaf 2 mei 2016 kunnen alle reguliere scholen in Amsterdam en Diemen gebruik maken van het digitale groeidocument.

Bij de bijeenkomsten die in maart plaats hebben gevonden, is een uitgebreide demonstratie van het document getoond.

Tijdens de bijeenkomsten is een aantal (wijzigings-)voorstellen gedaan door IB-ers. Naar aanleiding daarvan is nu de mogelijkheid opgenomen om arrangementen te verlengen, dan wel meerdere arrangementen na elkaar op te nemen. Daarnaast zal nog worden uitgezocht of het mogelijk is dat een IB-er automatisch een melding krijgt zodra iemand anders een bijlage heeft toegevoegd en hoe om te gaan met bewaartermijnen en vernietiging. Bovendien wordt er gewerkt aan een stappenplan voor het digitale groeidocument, een format voor groepsarrangementen en een format toestemmingsformulier vanuit het Samenwerkingsverband.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring met digitaal groeidocument

Het Samenwerkingsverband zal tot de zomervakantie aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring accepteren met zowel de papieren versie / het Word-document van het groeidocument als de digitale variant. Vanaf het nieuwe schooljaar (2016-2017) is een aanvraag voor een verwijzing alleen mogelijk met het digitale groeidocument. Hoe het digitale groeidocument wordt ingezet bij het aanvragen van een arrangement of extra ondersteuning, wordt door het betreffende loket / steunpunt bepaald.

Instructiefilmpjes

Er zijn vier instructiefilmpjes gemaakt, waarin (zowel voor scholen als voor ouders) uitgebreid wordt aangegeven wat het digitale groeidocument is en hoe hiermee gewerkt kan worden. Deze filmpjes kunt u hieronder bekijken.