Leerkrachten en intern begeleiders geven de extra ondersteuning gemiddeld een 6,5. Het signaleren of extra ondersteuning nodig is gaat goed. Vaak duurt het door de gehanteerde procedures wel erg lang voordat het daarna daadwerkelijk van start kan gaan. Te weinig handen, tijd en continuïteit bedreigen de extra ondersteuning. Dit zijn enkele van de bevindingen uit het onafhankelijke onderzoek naar de extra ondersteuning dat tussen maart en juli 2019 plaatsvond.

De aanleiding tot dit onderzoek is de wens van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen om goed in beeld te krijgen hoe het ervoor staat met de extra ondersteuning. Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd en heeft het karakter van een procesevaluatie: hoe verloopt het proces van de extra ondersteuning in de praktijk?

De onderzoeksresultaten worden door het SWV, samen met de eigen interne evaluatie van passend onderwijs in Amsterdam en Diemen, gebruikt bij het maken van het nieuwe ondersteuningsplan, dat gaat gelden vanaf 2020.

Een samenvatting en het volledige onderzoeksrapport zijn hier te downloaden.