In 2014 heeft het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen het eerste ondersteuningsplan voor passend onderwijs geschreven. Het ondersteuningsplan is het meerjarenbeleidsplan van het Samenwerkingsverband. Dit eerste ondersteuningsplan is in 2016 voor een periode van vier jaar bevestigd, met op hoofdlijnen dezelfde inhoud. 

In de periode van maart tot en met juni 2019 zijn er door het Samenwerkingsverband diverse bijeenkomsten georganiseerd om het Ondersteuningsplan 2016-2020 zo breed mogelijk te evalueren. In totaal hebben uiteindelijk 130 mensen hun mening gegeven tijdens 13 evaluatie-bijeenkomsten. Tegen deze achtergrond dient deze samenvattende rapportage en eindevaluatie dan ook te worden gelezen.