Om er zeker van te zijn dat de juiste kinderen de juiste zorg krijgen en dit blijvend kan worden gefinancierd vanuit het beschikbare budget voor EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie), heeft de gemeente Amsterdam besloten de toegang tot de vergoede dyslexiezorg te organiseren via een zogenaamde Poortwachter.

Deze poortwachtersfunctie wordt in overleg met de gemeente, met ingang van 1 april 2019, belegd bij het Samenwerkingsverband (SWV) PO Amsterdam Diemen. 

De functie van Poortwachter zal de komende twee jaar worden uitgevoerd door het SWV PO Amsterdam Diemen. Het SWV PO zal de dossiers beoordelen van de kinderen op de Amsterdamse basisscholen (die ook in de gemeente Amsterdam wonen*) waarvan u als school van mening bent dat de leerling in aanmerking komt voor diagnostiek ten behoeve van EED.

Wat betekent dit voor u als school?

U meldt met ingang van 1 april 2019 niet meer rechtstreeks aan bij de dyslexiezorgaanbieder maar bij het SWV PO als Poortwachter wanneer u een aanvraag doet voor diagnostiek ten behoeve van dyslexie. Het betreft hier dus een taak die van de dyslexiezorgaanbieders wordt overgenomen.

 • U stuurt de schoolvragenlijst, oudervragenlijst, het toestemmingsformulier en eventueel aanvullende documenten beveiligd (u gebruikt hiervoor ZIVVER) naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . U kunt gebruik maken van onderstaande link.

Dien hier uw beveiligde aanvraag in

 • Het SWV PO zal, als Poortwachter, uw aanvraag beoordelen. Wij gaan ervan uit dat u de vragenlijsten compleet invult.
 • U ontvangt uiterlijk vier werkweken na indiening van een compleet dossier een eventueel akkoord van het SWV PO voor diagnostiek ten behoeve van dyslexie.
 • Als u een akkoord heeft ontvangen kunt u na overleg met ouder(s) de leerling direct aanmelden voor diagnostiek bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.

Samenvattend

 • Het SWV PO heeft een beperkte taak, namelijk het grofmazig screenen van het leerlingdossier om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor diagnostiek ten behoeve van EED.
 • Gezien deze beperkte taak en de minimale betrokkenheid die het SWV PO heeft, communiceert het SWV PO per email met de scholen en treedt het SWV PO niet in contact met ouders.
 • Het SWV PO heeft geen coachende rol bij de totstandkoming van het leerlingdossier. Die rol is vanaf 1 april 2019 belegd bij de schoolbesturen.
 • U dient de aanvraag voor diagnostiek vanaf 1 april 2019 niet meer direct bij de dyslexiezorgaanbieder in maar bij het SWV PO    (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 
 • Wanneer u van het SWV PO een akkoord ontvangt voor diagnostiek, kan het dossier met akkoordbrief van het SWV PO naar de dyslexiezorgaanbieder verzonden worden en wordt er diagnostiek ingepland.
 • Wanneer u van het SWV PO het bericht krijgt dat het dossier niet compleet is bevonden, is er de mogelijkheid opnieuw aan te melden wanneer de ontbrekende informatie is aangevuld. U krijgt van het SWV PO per email bericht over wat er ontbreekt in het leerlingdossier.
 • Wanneer niet aan de criteria wordt voldaan, ontvangt u geen akkoordbrief maar een brief met onderbouwing waarom niet wordt voldaan aan de criteria.
 • Bij een incompleet dossier of geen akkoord voor diagnostiek kan desgewenst contact worden opgenomen met uw schoolbestuur/ de bovenschoolse zorg voor advies.

Enkel voor leerlingen uit Amsterdam

Deze procedure geldt voor leerlingen op Amsterdamse basisscholen. Het kan echter toch voorkomen dat er voor leerlingen die op uw school zitten maar die woonachtig zijn in een andere gemeente, een andere procedure zal moeten worden gevolgd.

De vergoede dyslexiezorg is bovenregionaal ingekocht met 14 gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Een aantal van deze gemeenten heeft de toegang tot de dyslexiezorg op een eigen wijze ingericht. Voor deze gemeenten geldt dat hun manier van toegang leidend is. Het gaat hierbij om de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam en Waterland.

Om te voorkomen dat er voor een leerling uit deze gemeenten dubbele procedures moeten worden gevolgd, moet voor deze leerlingen contact worden opgenomen met de gemeente van herkomst.

In de meeste gevallen zal de procedure niet veel anders zijn.

Hierbij de contactgegevens van de betreffende gemeenten;

Amstelveen:                                                                                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aalsmeer:                                                                                                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Purmerend, Beemster, Landsmeer,Edam-Volendam en Waterland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij de overige gemeenten (zoals bijvoorbeeld ook Diemen) mag de school rechtstreeks doorverwijzen naar de dyslexiezorgaanbieder en kunnen ouders hun kind bij een door de gemeente gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder aanmelden, met het complete leerlingdossier. De dyslexiezorgaanbieder neemt dan contact op met de betreffende gemeente.

Zoals eerder benoemd heeft het SWV geen coachende rol bij de totstandkoming van het leerlingdossier. Mocht u vragen hebben verwijzen wij u in eerste instantie naar het schoolbestuur/de bovenschoolse zorg. Ook kunt u, zoals sommige dyslexiezorgaanbieders reeds hebben gecommuniceerd naar scholen, terecht bij de dyslexiezorgaanbieder zelf voor vragen omtrent de aanvraag van diagnostiek ten behoeve van ernstige enkelvoudige dyslexie. Mochten er vragen zijn die enkel door het SWV beantwoord kunnen worden, kan dit via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

*Voor kinderen die in Amsterdam naar school gaan maar wonen in Amstelveen, Aalsmeer, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam en Waterland geldt het eigen toeleidingsbeleid van de desbetreffende gemeente.