In november 2019 werd onze aanvraag voor een subsidie voor (hoog)begaafde leerlingen goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Inmiddels zijn we enige maanden verder en willen we graag laten weten wat we met die subsidie doen.

Jelke Martina-Doodkorte is sinds januari de projectleider.

We zetten in op drie ontwikkelingslijnen:

1. De overgang PO-VO
2. De onderwijsbehoefte van dubbel bijzondere leerlingen
3. Expertise delen en uitbreiden.

Samen met betrokkenen vanuit bestaande initiatieven in de stad ga ik aan de slag met de verdere invulling van het plan. We starten de komende periode binnen twee van de ontwikkelingslijnen met onderzoek.’ 

Wilt u meer weten, lees hier verder.